header_ikona_auto
Przesyłka OLX
Szybko i wygodnie
header_ikona_auto

Przesyłka OLX

Szybko
i wygodnie

Jak działa Przesyłka OLX

przesylki_ico_1
Sprzedaj przedmiot z Przesyłką OLX.
przesylki_ico_2
Uzupełnij dane do weryfikacji.
przesylki_ico_3
Nadaj paczkę i poczekaj, aż przesyłka dotrze do Kupującego.
przesylki_ico_4
Zaczekaj do 3 dni roboczych na przelew.
Transakcje z Przesyłką OLX obsługuje PayU – operator płatności odbiera płatność od Kupującego i przekazuje ją do Sprzedającego.

Jak działa Przesyłka OLX

przesylki_ico_1
Sprzedaj przedmiot z Przesyłką OLX.
przesylki_ico_2
Uzupełnij dane do weryfikacji.
przesylki_ico_3
Nadaj paczkę i poczekaj, aż przesyłka dotrze do Kupującego.
przesylki_ico_4
Zaczekaj do 3 dni roboczych na przelew.
Transakcje z Przesyłką OLX obsługuje PayU – operator płatności odbiera płatność od Kupującego i przekazuje ją do Sprzedającego.
arrow-down_white

Jak wygląda weryfikacja danych

ramka

Sprzedajesz jako

osoba prywatna:

strgl_kola_lewo3
arrow_blue
 1. Dodaj przedmiot z Przesyłką OLX i w ramach weryfikacji danych:
  • uzupełnij imię i nazwisko
  • zaakceptuj warunki płatności PayU
 2. Gdy potwierdzisz pierwszą sprzedaż z Przesyłką OLX, uzupełnij dane do wypłaty:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • numer konta bankowego
 3. Po sprzedaży z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub w przypadku gdy suma sprzedaży przekroczy kwotę 30 000 zł, lub Twoja sprzedaż będzie miała charakter powtarzalny i trwały, PayU poprosi Cię o:
  • potwierdzenie adresu właściciela konta bankowego
  • skan dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport z ważnym terminem obowiązywania)
  • numer PESEL
  • przelew weryfikacyjny na 1 zł (zwracany na Twoje konto, gdy PayU rozpocznie proces weryfikacji)

Sprzedajesz jako

użytkownik biznesowy:

strgl_kola_prawo3
arrow_blue
 1. Dodaj przedmiot z Przesyłką OLX i w ramach weryfikacji danych:
  • uzupełnij imię i nazwisko
  • zaakceptuj warunki płatności PayU
 2. Gdy potwierdzisz pierwszą sprzedaż z Przesyłką OLX, uzupełnij dane do wypłaty:
  • nazwa firmy
  • NIP
  • numer konta bankowego
 3. Po sprzedaży z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub w przypadku gdy suma sprzedaży przekroczy kwotę 30 000 zł, lub Twoja sprzedaż będzie miała charakter powtarzalny i trwały, PayU poprosi Cię o:
  • wybranie formy działalności
  • potwierdzenie adresu właściciela konta bankowego
  • skan dokumentów potwierdzających prowadzenie firmy
  • podanie terminu ważności dokumentu oraz wybranie obywatelstwa
  • przelew weryfikacyjny na 1 zł (zwracany na konto, gdy PayU rozpocznie proces weryfikacji)
arrow-down_white

Jak wygląda weryfikacja danych

 
 1. Dodaj przedmiot z Przesyłką OLX i w ramach weryfikacji danych:
  • uzupełnij imię i nazwisko
  • zaakceptuj warunki płatności PayU
 2. Gdy potwierdzisz pierwszą sprzedaż z Przesyłką OLX, uzupełnij dane do wypłaty:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • numer konta bankowego
 3. Po sprzedaży z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub w przypadku gdy suma sprzedaży przekroczy kwotę 30 000 zł, lub Twoja sprzedaż będzie miała charakter powtarzalny i trwały, PayU poprosi Cię o:
  • potwierdzenie adresu właściciela konta bankowego
  • skan dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport z ważnym terminem obowiązywania)
  • numer PESEL
  • przelew weryfikacyjny na 1 zł (zwracany na Twoje konto, gdy PayU rozpocznie proces weryfikacji)
 1. Dodaj przedmiot z Przesyłką OLX i w ramach weryfikacji danych:
  • uzupełnij imię i nazwisko
  • zaakceptuj warunki płatności PayU
 2. Gdy potwierdzisz pierwszą sprzedaż z Przesyłką OLX, uzupełnij dane do wypłaty:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • numer konta bankowego
 3. Po sprzedaży z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub w przypadku gdy suma sprzedaży przekroczy kwotę 30 000 zł, lub Twoja sprzedaż będzie miała charakter powtarzalny i trwały, PayU poprosi Cię o:
  • potwierdzenie adresu właściciela konta bankowego
  • skan dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport z ważnym terminem obowiązywania)
  • numer PESEL
  • przelew weryfikacyjny na 1 zł (zwracany na Twoje konto, gdy PayU rozpocznie proces weryfikacji)
 1. Dodaj przedmiot z Przesyłką OLX i w ramach weryfikacji danych:
  • uzupełnij imię i nazwisko
  • zaakceptuj warunki płatności PayU
 2. Gdy potwierdzisz pierwszą sprzedaż z Przesyłką OLX, uzupełnij dane do wypłaty:
  • nazwa firmy
  • NIP
  • numer konta bankowego
 3. Po sprzedaży z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub w przypadku gdy suma sprzedaży przekroczy kwotę 30 000 zł, lub Twoja sprzedaż będzie miała charakter powtarzalny i trwały, PayU poprosi Cię o:
  • wybranie formy działalności
  • potwierdzenie adresu właściciela konta bankowego
  • skan dokumentów potwierdzających prowadzenie firmy
  • podanie terminu ważności dokumentu oraz wybranie obywatelstwa
  • przelew weryfikacyjny na 1 zł (zwracany na konto, gdy PayU rozpocznie proces weryfikacji)
przesylki_ico_weryfikacja2
Jak uzupełnić dane weryfikacyjne
Dowiedz się, jak bezproblemowo przejść weryfikację danych

Najczęściej zadawane pytania

Proces weryfikacji tożsamości jest prowadzony przez operatora płatności (PayU), który stosuje w tym zakresie odpowiednie środki bezpieczeństwa. Weryfikacja odbywa się zgodnie ze standardami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Norma ta określa rygorystyczne wymagania, których spełnienie jest obowiązkowe dla podmiotów przechowujących, przesyłających, a także przetwarzających dane dotyczące kart płatniczych. Dodatkowo całość komunikacji jest szyfrowana.
PayU ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i działa pod nadzorem KNF na mocy licencji IP1/2012 (więcej informacji). Celem operatora płatności jest zabezpieczenie transakcji internetowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Obowiązek weryfikacji tożsamości Sprzedających wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. PayU jest zobowiązane do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości przed wypłatą pieniędzy.

Podstawą prawną związaną z obowiązkiem podania danych jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z którą PayU jako krajowa instytucja płatnicza jest zobowiązana do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości. Identyfikacja ta, w przypadku osób fizycznych, polegać powinna na ustaleniu i zapisaniu cech dokumentu tożsamości, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania osoby, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL (art. 36 ust. 1. wspomnianej wyżej ustawy). Zgodnie z art. 34 ust. 4 wspomnianej ustawy „instytucje obowiązane” mają prawo przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klientów (w tym sporządzać kopie tych dokumentów) w celu realizacji obowiązków prawnych.
Twoje podstawowe dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, numery identyfikacyjne, adres oraz numer rachunku bankowego dane są przetwarzane przez OLX oraz PayU. Te dane są potrzebne do wypłaty pieniędzy za sprzedane przedmioty, monitorowania statusu transakcji, odpowiadania na Twoje zapytania, oraz spełniania obowiązków wynikających z regulacji AML oraz przepisów podatkowych.

Dokumenty tożsamości / dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności, które załączasz, przetwarzane są bezpośrednio przez PayU S.A. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy PayU, którzy są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy oraz ochrony ich poufności.
Operator płatności to dostawca usług płatniczych, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jego celem jest zabezpieczenie transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Dowiedz się więcej
Upewnij się, że dane oraz załączone dokumenty są poprawne oraz zgodne z Twoją formą sprzedaży na OLX – wtedy weryfikacja zajmie maksymalnie 5 dni roboczych.
Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem OLX otrzymasz powiadomienie o zleceniu wypłaty na Twoje konto bankowe lub powiadomienie o wygenerowaniu etykiety – będzie to oznaczało, że weryfikacja się zakończyła.

Tak. Wystarczy, że zalogujesz się na OLX i przejdziesz do zakładki „Twoje przesyłki” → „Dane do przelewów”.

Poprawność oraz prawdziwość dokumentu tożsamości może być zweryfikowana przez PayU wyłącznie, gdy dokument zostanie przesłany w stanie nienaruszonym (bez zakrywania danych oraz bez nakładania znaku wodnego). Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie dowodu osobistego w związku z obowiązkami nałożonymi na operatora płatności w treści art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi oraz wynika z wewnętrznych zasad bezpieczeństwa finansowego PayU.
Tak, wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Pamiętaj, że usunięcie Twoich danych może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązków prawnych nałożonych na operatora płatności. Obowiązujące przepisy nakazują m.in. obowiązek przetwarzania danych weryfikacyjnych i ewidencji przeprowadzonych transakcji przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Najczęściej zadawane pytania

Proces weryfikacji tożsamości jest prowadzony przez operatora płatności (PayU), który stosuje w tym zakresie odpowiednie środki bezpieczeństwa. Weryfikacja odbywa się zgodnie ze standardami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Norma ta określa rygorystyczne wymagania, których spełnienie jest obowiązkowe dla podmiotów przechowujących, przesyłających, a także przetwarzających dane dotyczące kart płatniczych. Dodatkowo całość komunikacji jest szyfrowana.
PayU ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i działa pod nadzorem KNF na mocy licencji IP1/2012 (więcej informacji). Celem operatora płatności jest zabezpieczenie transakcji internetowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Obowiązek weryfikacji tożsamości Sprzedających wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. PayU jest zobowiązane do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości przed wypłatą pieniędzy.

Podstawą prawną związaną z obowiązkiem podania danych jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z którą PayU jako krajowa instytucja płatnicza jest zobowiązana do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości. Identyfikacja ta, w przypadku osób fizycznych, polegać powinna na ustaleniu i zapisaniu cech dokumentu tożsamości, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania osoby, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL (art. 36 ust. 1. wspomnianej wyżej ustawy). Zgodnie z art. 34 ust. 4 wspomnianej ustawy „instytucje obowiązane” mają prawo przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klientów (w tym sporządzać kopie tych dokumentów) w celu realizacji obowiązków prawnych.
Twoje podstawowe dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, numery identyfikacyjne, adres oraz numer rachunku bankowego dane są przetwarzane przez OLX oraz PayU. Te dane są potrzebne do wypłaty pieniędzy za sprzedane przedmioty, monitorowania statusu transakcji, odpowiadania na Twoje zapytania, oraz spełniania obowiązków wynikających z regulacji AML oraz przepisów podatkowych.

Dokumenty tożsamości / dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności, które załączasz, przetwarzane są bezpośrednio przez PayU S.A. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy PayU, którzy są zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy oraz ochrony ich poufności.
Operator płatności to dostawca usług płatniczych, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jego celem jest zabezpieczenie transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Dowiedz się więcej
Upewnij się, że dane oraz załączone dokumenty są poprawne oraz zgodne z Twoją formą sprzedaży na OLX – wtedy weryfikacja zajmie maksymalnie 5 dni roboczych.
Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem OLX otrzymasz powiadomienie o zleceniu wypłaty na Twoje konto bankowe lub powiadomienie o wygenerowaniu etykiety – będzie to oznaczało, że weryfikacja się zakończyła.

Tak. Wystarczy, że zalogujesz się na OLX i przejdziesz do zakładki „Twoje przesyłki” → „Dane do przelewów”.

Poprawność oraz prawdziwość dokumentu tożsamości może być zweryfikowana przez PayU wyłącznie, gdy dokument zostanie przesłany w stanie nienaruszonym (bez zakrywania danych oraz bez nakładania znaku wodnego). Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie dowodu osobistego w związku z obowiązkami nałożonymi na operatora płatności w treści art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi oraz wynika z wewnętrznych zasad bezpieczeństwa finansowego PayU.
Tak, wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Pamiętaj, że usunięcie Twoich danych może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązków prawnych nałożonych na operatora płatności. Obowiązujące przepisy nakazują m.in. obowiązek przetwarzania danych weryfikacyjnych i ewidencji przeprowadzonych transakcji przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.
strgl_ico_podcasty2
OLX bez tajemnic
Posłuchaj praktycznych wskazówek, które pomogą Ci korzystać z OLX
Wygodne kupowanie z Przesyłką OLX
Szybka i łatwa sprzedaż z OLX
Weryfikacja danych dla bezpiecznych transakcji
strgl_ico_czat

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodatkowe informacje: Podstawy prawne i przepisy KYC/AML
strgl_ico_czat

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodatkowe informacje: